کارت دیزا سانترال TE82491

2,600,000 تومان

  • افزایش 1 کانال دیزا
  • قابل نصب بر روی سانترال TES/TEM824
  • ضبط صدا بمدت 3 دقیقه
کارت دیزا سانترال 82491
کارت دیزا سانترال TE82491

2,600,000 تومان